• Gegarandeerde veiligheid

  van uw bedrijf en omgeving

MVK en HVK

Onze veiligheidskundigen zijn bekwaam om als HSE officers en coördinatoren aan de slag te gaan voor uw bedrijf. Zij hebben jarenlang ervaring opgedaan met turnarounds/stops en hebben de capaciteit om rapporten op te stellen voor het verbeteren van de brandveiligheid op uw terrein. HSE officers zijn noodzakelijk in diverse omgeving om de (brand)veiligheid van uw bedrijf te garanderen. Communicatievaardigheden zijn hierbij cruciaal. Veiligheid is namelijk voor een groot deel goede communicatie.

Met M safety heeft u een partij die veiligheid topprioriteit geeft.

Enkele algemene verantwoordelijkheden van ons MVK en HVK personeel:

 • Uitvoeren van TRA’s (Taak risico analyses)

 • Uitvoeren van risico-inventarisaties

 • Lopen van veiligheidsrondes

 • Uitvoeren van werkplekinspecties

 • Maken van VGM- en V&G-plannen

 • Bewaken van wettelijke kaders

 • Adviseren van het management op het gebied van veiligheid

 • Instrueren van personeel, bijvoorbeeld over het gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

 • Fungeren als aanspreekpunt voor (toezichthoudende) instanties, zoals SZW.

Vraag een offerte aan

Brandwacht
Vacature brandweer

met M Safety heeft U een partij

die veiligheid topprioriteit geeft.