• Gegarandeerde veiligheid

    van uw bedrijf en omgeving

Operationeel veiligheidskundige / Safety walker

De operationeel veiligheidskundige (OVK) van M Safety beschikt over een SKO erkende opleiding, praktijkervaring en acteert op operationeel niveau. Dit kan zijn ter assistentie van een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), maar ook zelfstandig op projecten waar het reeds ontwikkelde strategisch & tactisch beleid moet worden ingevoerd en gecontroleerd. Onze veiligheidskundigen zorgen ervoor dat uw bedrijf landelijk verbeterd op het gebied van veilig, bewust en kwaliteit gericht werken en dit vereeuwigd wordt in de bedrijfscultuur. De veiligheidskennis en de landelijke uitgangspunten voor veilig werken zijn hiervoor de basis. De OVK van M Safety is de verbindende factor die ervoor zorgt dat de medewerkers een veilige werkomgeving creëren.

Door dagelijks toezicht, controle en coaching op de werkplek wordt een duidelijke verbetering in naleving van uw Arbobeleid bereikt. Door het uit handen geven van onderwerpen als instructies, toezicht en inspecties, bereikt u bovendien dat uw direct leidinggevenden meer aandacht kunnen schenken aan de (vaak strakke) planning die hun werkzaamheden vereist.

Met M safety heeft u een partij die veiligheid topprioriteit geeft.

Enkele algemene verantwoordelijkheden van onze operationeel veiligheidskundigen:

  • Organiseren en uitvoeren van veiligheidsrondgangen, observaties en analyses.

  • Controleren van bedrijfshulpverleningsmiddelen, noodvoorzieningen en vluchtroutes.

  • Stimuleren en controleren van het persoonlijke beschermingsmiddelen beleid.

  • Advies en voorlichting in de vorm van Toolboxmeetings.

  • Arbo-coördinatie m.b.t. werkzaamheden en gelijktijdig werkzame partijen.

Vraag een offerte aan

Brandwacht
Vacature brandweer

met M Safety heeft U een partij

die veiligheid topprioriteit geeft.